PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Proje Adı ve Kısaltması *

Başvurulan Kategoriler *

Projenin Web Sitesi

Proje ile Başvurulan Diğer Yarışmalar

Projenin Aldığı Ödüller

Uygulandığı Şehir/Ülke

Diğer Belirtilmesi Gereken Önemli Bilgiler

BAŞVURAN KURUM veya KURULUŞ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kurumun/Şirketin Adı *

Sektör *

Kuruluş Türü

Yıllık Bütçesi

Çalışan Sayısı

1. BÖLÜM - PLANLAMA AŞAMASI

Projenin Kısa Tanımı (Özeti) *

Projenin Çıkış Noktası (Hangi İhtiyaca Yönelik Olarak Başladı?) *

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi *

Proje Başlangıcındaki Hedefleri

Projenin Hedef Kitlesi

Projenin Beklenen Sayısal Performans Hedefleri

Projenin Yenilikçi Yönleri

Öngörülen Zorluklara Karşı Alınan Önlemler

2. BÖLÜM - UYGULAMA AŞAMASI

Proje Aşamaları Hakkında Bilgi Veriniz (Uygulama Planı) *

Yapılan İş Birlikleri ve İş Birliklerinin Katkıları

Proje Esnasında Karşılaşılan Beklenmeyen/Öngörülmeyen Durumlar ve Aksiyonlar

3. BÖLÜM - SONUÇ AŞAMASI

Gerçekleşme Maliyeti ve Varsa Mali Destek Alınan Kuruluşlar (Kalkınma Ajansı, AB Fonu gibi)

Çıktıları Nelerdir? (Ürün, Hizmet, Servis, Model gibi) *

Çıktıların Çevresel Etkileri

Çıktıların Ekonomik Etkileri

Çıktıların Sosyal Etkileri

Çıkarılan Dersler *

Ölçülebilir Performans Göstergeleri

İlave Dosyalar

Proje Temsilcisi İletişim Bilgileri

1. KİŞİ

Adı – Soyadı: *

Telefon: *

GSM: *

E – Posta: *

2. KİŞİ

Adı – Soyadı:

Telefon:

GSM:

E – Posta:* İşaretli alanların doldurulması zorunludur.